W Stalowej Woli

Zmiany w świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych

Zmiany w świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych

Od 1 sierpnia rodzice mogą składać wnioski na nowy okres świadczeniowy w ramach rządowego programu 500 +, a także na świadczenia wychowawcze, rodzinne i z funduszu alimentacyjnego. Okazuje się jednak, że zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian, dotyczących m.in. ustalania dochodu.    

Jak informuje urząd miasta w Stalowej Woli jedna z istotniejszych zmian, to konieczność ustalenia   alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenia wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko. Jeśli ktoś tego nie zrobi, to wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. Przepis ten dotyczy także ustalenia prawa do zasiłku  rodzinnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Wprowadzone zostały także nowe zasady ustalania dochodu z działalności  podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Ponadto po zmianie przepisów, składane oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa czyli wypełnia i podpisuje osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze, a nie osoba, której te dane dotyczą.

Od 1 sierpnia obowiązują też nowe formularze wniosków o świadczenia wychowawcze, rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Są one dostępne na stronie internetowej w Biurze Informacji Publicznej w zakładce formularze, a także w formie papierowej  w biurze obsługi klienta, zaś formularze dotyczące alimentów w budynku urzędu przy ul. Skoczyńskiego.

Jak informuje magistrat od 1 sierpnia bezie można również składać wnioski o zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny rozpoczynający się 1 listopada tego roku okres zasiłkowy.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Ostatnie pożegnanie Janusza Pikulskiego

stw24.pl23 września 2021

Noc spisowa w Urzędzie Miasta

stw24.pl23 września 2021

Do Stalowej Woli zawitała mobilna wystawa na 60-lecie KGHM Polska Miedź S.A.

stw24.pl21 września 2021

Kowal zawinił , cygana powiesili. Wywiad z byłym trenerem Stali Stalowa Wola.

stw24.pl20 września 2021

Powiat Stalowowolski wśród najlepszych w kraju!

stw24.pl20 września 2021

Dzień Otwarty w Klubie “Wesoła Gromadka”

stw24.pl20 września 2021

Coraz więcej porodów rodzinnych w stalowowolskim szpitalu

stw24.pl20 września 2021

Z zielonego patio korzystają najmłodsi i dorośli

stw24.pl17 września 2021

Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę przejść dla pieszych

stw24.pl17 września 2021