W Stalowej Woli

Zmiany w świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych

Zmiany w świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych

Od 1 sierpnia rodzice mogą składać wnioski na nowy okres świadczeniowy w ramach rządowego programu 500 +, a także na świadczenia wychowawcze, rodzinne i z funduszu alimentacyjnego. Okazuje się jednak, że zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian, dotyczących m.in. ustalania dochodu.    

Jak informuje urząd miasta w Stalowej Woli jedna z istotniejszych zmian, to konieczność ustalenia   alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenia wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko. Jeśli ktoś tego nie zrobi, to wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. Przepis ten dotyczy także ustalenia prawa do zasiłku  rodzinnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Wprowadzone zostały także nowe zasady ustalania dochodu z działalności  podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Ponadto po zmianie przepisów, składane oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa czyli wypełnia i podpisuje osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze, a nie osoba, której te dane dotyczą.

Od 1 sierpnia obowiązują też nowe formularze wniosków o świadczenia wychowawcze, rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Są one dostępne na stronie internetowej w Biurze Informacji Publicznej w zakładce formularze, a także w formie papierowej  w biurze obsługi klienta, zaś formularze dotyczące alimentów w budynku urzędu przy ul. Skoczyńskiego.

Jak informuje magistrat od 1 sierpnia bezie można również składać wnioski o zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny rozpoczynający się 1 listopada tego roku okres zasiłkowy.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Podsumowanie Inicjatywy „Kobiety z Fabrycznego contra COVID-19”

stw24.pl29 października 2021

Bezpłatna komunikacja miejska dowiezie na cmentarze

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Konkurs na Tydzień Bibliotek 2021 rozstrzygnięty – I miejsce dla MBP!

stw24.pl29 października 2021

Wmurowali kamień węgielny w mury powstającego żłobko-przedszkola

stw24.pl28 października 2021

Program Fabryka w Stalowej Woli z pozwoleniem na budowę

stw24.pl27 października 2021