W Stalowej Woli

Zobacz, kto został ławnikiem w Stalowej Woli

Zobacz, kto został ławnikiem w Stalowej Woli

26 ławników do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli i 2 ławników do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na kadencję w latach 2016 – 2019 wybrali stalowowolscy radni miejscy.

Zgodnie z prawem o ustroju sądów powszechnych wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych, czyli wybranych w 2011 r. Kandydatów na ławników opiniuje specjalnie powołany zespół, z którego opinią zapoznają się radni. Następnie podczas sesji rady wybierają ich w tajnym głosowaniu. Takie też odbyło się na ostatniej sesji Rady Miasta w Stalowej Woli. Następnie po przeprowadzeniu wyborów, radni zatwierdzili nowy skład w drodze uchwały.

Na ławników do do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu zostali wybrani:
1) Józef Kłosowicz
2) Dominika Anna Radzimowska

Ławnicy wybrani do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli:
1)  Aleksandra Wiktoria Andrzejczak
2)  Barbara Zofia Baranowska
3)  Danuta Teresa Bednarz
4)  Janina Belcarz
5) Barbara Mieczysława Benedykt
6)  Stanisław Edward Cagara
7)  Małgorzata Katarzyna Czulińska
8)  Danuta Dudek
9)  Maria Kata – Kozłowska
10) Janina  Krawiec
11)  Barbara Krystyna Malczewska
12)  Dorota Maria Olko
13)  Antoni Łucjan Piróg
14)  Magdalena Rodecka
15)  Krystyna Rzegocka
16) Maria Wodka.

Natomiast do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, również w stalowowolskim sądzie wybrani zostali:

1)  Joanna Helena Garbala
2) Henryk Józef Giecko
3)  Dorota Beata Kiszka
4)  Maria Katarzyna Kupiec
5) Stanisław Marian Kutyła
6)  Krystyna Zofia Malicka
7) Elżbieta Nowak
8) Norbert Andrzej Pasek
9)  Krystyna Helena Saciuk
10) Krystyna Tracz .
Ławnikiem sądowym może zostać osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta  z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
jest nieskazitelnego charakteru,
2) ukończyła  30 lat,
3) jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku ,
4) nie przekroczyła  70 lat,
5) jest zdolna, ze względu  na stan  zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
6) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ponadto do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

2. Ławnikami nie mogą być :
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni.

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Wesprzyjmy nasze przedszkolaki w konkursie

stw24.pl24 lutego 2021

Uwaga na oszustów podających się za pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej

stw24.pl23 lutego 2021

Jest praca. Iwamet rekrutuje.

stw24.pl22 lutego 2021

Kacper Piechniak nowym piłkarzem Stali Stalowa Wola

stw24.pl18 lutego 2021

Sprzęt dla szpitala od amerykańskiego koncernu

stw24.pl18 lutego 2021

Toporna ofensywa.

stw24.pl17 lutego 2021

Słowacja zamknęła część przejść granicznych na Podkarpaciu

stw24.pl16 lutego 2021

Ćwiczenie strażaków na zbiorniku wodnym w Musikowie

stw24.pl11 lutego 2021

Rusza nasz V plebiscyt na najpopularniejszego sportowca, trenera oraz talent.

stw24.pl9 lutego 2021