W Stalowej Woli

Zostań Rodziną Wspierającą

Zostań Rodziną Wspierającą

Chcesz pomóc rodzinom w codziennych obowiązkach, np. w odrabianiu lekcji z dziećmi, spędzaniu z nimi wolnego czasu. Zostań rodziną wspierającą. Kampanię społeczną pod tym właśnie hasłem realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

To w związku z tym, że od 2012 roku obowiązuje ustawa „O wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej”, która pokazuje różne formy wsparcia kierowane do rodzin mających trudności w wypełnianiu swojej funkcji. – Ustawa określa zadania w taki sposób, żeby stworzyć spójny sposób opieki nad rodziną, która ma trudności w wypełnianiu swoich funkcji, szczególnie opiekuńczo – wychowawczych – wyjaśnia Danuta Stanielewicz, wicedyrektor MOPS-u.

Jedną z takich form wsparcia jest asystent rodziny. Tego typu pomoc przyjęła się świetnie w Stalowej Woli i jest realizowana od 2012 roku. Są zatrudnione odpowiednie osoby i świadczą profesjonalną pomoc rodzinom. Świetnie funkcjonują również w naszym mieście świetlice oraz klubiki dla dzieci, które obok samej opieki nad najmłodszymi, pozwalają również na rozwijanie ich zainteresowań. Rodzina wspierająca ma być kontynuacją pracy asystentów rodziny. Może ona dalej wprowadzać te pozytywne zmiany, które zostały już wypracowane przez asystenta.

– Wychodzimy z tą kampanią społeczną do mieszkańców naszego miasta. Być może są takie osoby, rodziny, które czują potrzebę wolontarystycznej pracy na rzecz innych. Mamy nadzieję, że są osoby, które zechcą podjąć działania w stosunku do innych rodzin, tych, które mają trudności i problemy, ale same sobie z nimi nie radzą – dodaje wicedyrektor MOPS-u.
Z diagnozy MOPS-u wynika, że na terenie Stalowej Woli jest wiele rodzin, które z różnych przyczyn wymagają wsparcia. To dlatego, że m.in. nie potrafią poradzić sobie z wychowaniem dzieci, mają słabą motywację do zmian, do podjęcia pracy, nie radzą sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego, zarządzaniem budżetem. Z takimi rodzinami pracują pracownicy MOPS-u. Są utworzone dwa zespoły: zespół ds pomocy rodzinie i zespół ds. asysty rodzinie.

Obecnie placówka ma ok. 110 rodzin, do których stara się kierować kompleksową pomoc, w tym 34 współpracują z asystentami rodzin.

MOPS zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem, tych którzy nie radzą sobie z codziennymi obowiązkami.

Rodziną wspierającą mogą być osoby z najbliższego otoczenia dziecka, np. dziadkowie, krewni, znajomi, sąsiedzi. Jednakże muszą spełnić, kilka podstawowych warunków, nie są to jednak żadne wygórowane kryteria. Chodzi m.in. o ustabilizowaną sytuację finansową, brak nałogów, dobrą opinię. To wszystko będą sprawdzać pracownicy MOPS-u, przed decyzją o uznaniu danej rodziny, czy osoby – bo taka też może być, za rodzinę wspierającą.

Na terenie miasta są już osoby, które od wielu lat pomagają rodzinom. A formy pomocy mogą być bardzo różne, zależne od tego, czego najbardziej brakuje rodzinie. Może to być np. wsparcie w opiece nad dziećmi, pomoc w odrabianiu lekcji, spędzanie z maluchami wolnego czasu itp.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i z jej udziałem.

Ci, którzy zdecydują się na świadczenie tego rodzaju pomocy innym mogą liczyć na wsparcie MOPS-u. Placówka oferuje:

  • pomoc asystentów lub pracowników socjalnych,
  • wsparcie psychologiczne,
  • umowę na realizację zadań rodziny wspierającej
  • zwrot kosztów związanych
  • z udzielaniem wsparcia.

Chętni mogą zgłaszać się Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 1.
Wszelkie informacje na temat udzielają pracownicy socjalni z grupy ds. Pomocy Rodzinie ( pokój nr 5) pod nr te. 15 842 50 97 wew. 36 i asystenci rodziny. Informacje są dostępne także na stronie internetowej www.mops-stalwol.pl w zakładce „Wsparcie Rodziny” lub wsparcierodziny@mops-stalwol.pl.

Joanna Piechuta

Fot. Od lewej Danuta Stanielewicz – wicedyrektor MOPS, Edyta Kiesz – koordynator zespołu ds. asysty rodzinnej,  Beta Wolicka – asystent rodziny

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Podsumowanie Inicjatywy „Kobiety z Fabrycznego contra COVID-19”

stw24.pl29 października 2021

Bezpłatna komunikacja miejska dowiezie na cmentarze

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Konkurs na Tydzień Bibliotek 2021 rozstrzygnięty – I miejsce dla MBP!

stw24.pl29 października 2021

Wmurowali kamień węgielny w mury powstającego żłobko-przedszkola

stw24.pl28 października 2021

Program Fabryka w Stalowej Woli z pozwoleniem na budowę

stw24.pl27 października 2021