W Stalowej Woli

ZPO z dodatnim wynikiem finansowym

ZPO z dodatnim wynikiem finansowym

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Stalowej Woli zakończył ubiegły rok z dodatnim wynikiem finansowym. Tak wynika ze sprawozdania z wykonania planu finansowego za ubiegły przedstawionego radzie powiatu stalowowolskiego.

Jak czytamy w sprawozdaniu, przychody z zakontraktowanych świadczeń opieki długoterminowej i odpłatności pacjentów za pobyt w 2107 r. kształtowały się nieznacznymi odchyleniami od przyjętego planu. Ponadto umowa zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia została zrealizowana zgodnie z harmonogramem. Placówka miała 89 osobodni nadwykonań na kwotę 6 764 zł. Fundusz nie zapłacił za wszystkie. Została jednak zawarta ugoda z NFZ na realizację za 63 osobodni o wartości 4 788 zł.
Pacjencji terminowo pokrywają koszty wyżywienia oraz zakwaterowania. Przekroczyły one kwotę zaplanowaną o 3,5 proc., dlatego, że trudny jest do oszacowania z góry wynik rewaloryzacji rent i emerytów pacjentów, który jest podstawą ustalania wysokości odpłatności, a także na rotację pacjentów.

W placówce był realizowany program zdrowotny pn. „ Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”. Powiat stalowowolski przekazał na ten cel kwotę 214 230 zł. Organ założycielski współfinansował program w wysokości 127 tys. zł , natomiast w ramach pomocy finansowej placówka otrzymała środki od innych gmin powiatu w wysokości nieco ponad 87 tys. zł z przeznaczeniem na rehabilitację pacjentów zamieszkałych w gminach: Stalowa Wola, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaleszany, Zaklików, Bojanów.

Jak czytamy w sprawozdaniu, wykonanie planu za 2017 r. w zakresie realizacji kosztów rodzajowych monitorowane było w stosunku uzyskanych przychodów finansowych. Na przekroczenie zaplanowanego wskaźnika o 7,25 proc. w kategorii usług obcych miał wpływ wzrost liczby konsultacji lekarskich, zwiększenie wydatków na obce usługi medyczne i częstotliwość transportu pacjentów karetką do szpitala. Natomiast wzrost kosztów utrzymania budynku oraz podatków i opłat wynika z rozliczeń przeprowadzonych prac remontowych.
ZPO boryka się także z brakiem pielęgniarek, ten pogłębiający się problem na rynku pracy rzutuje również na koszty wynagrodzeń placówki, poprzez zwiększenie liczby zawieranych umów na podstawie przepisów cywilnoprawnych.
Jak zaznacza w sprawozdaniu Małgorzata Stańczak, dyrektor placówki, dodatni wynik finansowy za 2017 r. w wysokość ponad 7 tys. zł jest rezultatem rozliczeń z NFZ nadwykonań za pierwsze półrocze ubiegłego roku oraz darowizn środków finansowych. Należności od NFZ wynikają z bieżącej działalności i procedur fakturowania usług opieki długoterminowej. Na kwotę zobowiązań składają się płatności będące skutkiem realizacji kosztów usługi medycznej świadczonej na rzecz pacjentów przebywających w placówce.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021

Konkurs na „Wolontariusza Roku 2021”

stw24.pl22 października 2021

Wystawa Giełdy Papierów Wartościowych odwołana

stw24.pl22 października 2021

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

stw24.pl21 października 2021

W Stalowej Woli stanie jubileuszowa wystawa Giełdy Papierów Wartościowych

stw24.pl21 października 2021

Planowane wyłączenia prądu

stw24.pl21 października 2021

Paweł Wakuła i jego atrakcyjne sposoby na książkę historyczną dla dzieci

stw24.pl20 października 2021

Młodzi poeci nagrodzeni w MBP

stw24.pl19 października 2021
dom samotnej matki

Konkurs na dyrektora SOWiIK-u

stw24.pl19 października 2021